همکاری با موسسه اکبرپور (ثبت نام در این موسسه)
صفحه نخست
ارتباط با ما
نقشه سایت
RSS
يکشنبه 8 آذر 1394
همکاری با موسسه اکبرپور (ثبت نام در این موسسه)
ويژه اعضای سایت
کلمه کاربری:
رمز عبور:
مایلم هم اکنون عضو شوم
رمز عبور را فراموش کرده ام


ظرفیت پذیرش مراکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی کامپیوتر
ظرفیت پذیرش مراکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی کامپیوتر

 

 

مراکز پذیرش دانشگاه جامع علمی کاربردی کامپیوتر

 

عنوان مرکز

شهر

ظرفیت پذیرش

آزاد

شاغل

مرکز آموزش علمی-کاربردی آران و بیدگل

آران و بیدگل

30

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی اراک

اراک

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد اردبیل

اردبیل

40

35

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی واحد ارومیه

ارومیه

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر

اسلامشهر

25

50

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان

اصفهان

70

-

مجتمع آموزشی و پژوهشی خوزستان

اهواز

30

20

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز

اهواز

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی بابل

بابل

40

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی انزلی

بندر انزلی

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند

بیرجند

50

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز

تبریز

50

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد تبریز

تبریز

40

35

مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان آموزش گروه تراکتور سازی ایران(تبریز)

تبریز

38

37

مرکز آموزش علمی-کاربردی مهستان سبز شمال تنکابن

تنکابن

75

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 2

تهران

30

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی ساختمان و شهرسازی تهران

تهران

50

25

مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران

25

35

مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت داده پردازی ایران

تهران

50

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی گسترش انفورماتیک ایران

تهران

50

20

مرکز آموزش علمی-کاربردی مالک اشتر تهران

تهران

5

25

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن تهران

تهران

30

20

مرکز آموزش علمی-کاربردی تیران و کرون

تیران

50

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی استاد شهریار تیکمه داش

تیکمه داش

75

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی کارآموزان چالوس

چالوس

50

25

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی لرستان

خرم آباد

40

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی زاهدان

زاهدان

50

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی زرین شهر

زرین شهر

30

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دفاعی زرین شهر

زرین شهر

-

30

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان

زنجان

50

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی پاسارگاد

سعادت شهر

45

30

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی استان سمنان

سمنان

50

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی سنندج

سنندج

30

20

مرکز آموزش علمی-کاربردی شبستر

شبستر

35

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی شهرکرد

شهرکرد

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی علامه

شهرکرد

40

10

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

شیراز

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی فومن

فومن

40

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم وفنون قزوین

قزوین

35

40

مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع و معادن قم

قم

50

25

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کرمان

کرمان

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی مخابرات استان کرمان

کرمان

-

35

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

کرمانشاه

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی کیش

کیش

25

25

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد

مشهد

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی خراسان (مشهد)

مشهد

-

50

مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان

مشهد

35

35

مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی-صنعتی خراسان(مشهد)

مشهد

55

15

موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن (خراسان رضوی)

مشهد

35

40

مرکز آموزش علمی-کاربردی ملایر

ملایر

45

5

مرکز آموزش علمی-کاربردی هرند

هرند

75

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی تعاون همدان

همدان

50

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی همدان

همدان

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جواد الائمه یزد

یزد

40

35